Tulipalot saavat usein alkunsa lämmittämisestä. Monesti ne ovat nokipaloja, joiden syynä ovat tulisijojen ja hormien halkeamat sekä pikeentyminen.

Pelastuslaitos saa silloin tällöin hälytyksiä, joista tiedotetaan: ”harmiton hormipalo”, josta ei syntynyt vahinkoja.”

 

Onko hormipalo koskaan harmiton?

 

-Hormissa syttyvä palo ei ole koskaan harmiton, sillä ainekset isoihin vahinkoihin ovat aina olemassa, kun tuli pääsee palamaan savuhormissa. Se kuitenkin voidaan sanoa, että hormipaloja on laidasta laitaan, mutta harmittomia ne eivät ole.
-Jokainen hormipalo aiheuttaa työtä, toisinaan enemmän, toisinaan vähemmän. Vuosittain joudumme kohtaamaan muutamia hormipaloja, mutta ei voi sanoa, että ne olisivat viime vuosina lisääntyneet huolestuttavasti.
Viallisia tulisijoja ja hormeja voi syyttää niiden takana, välikatossa ja vintillä syttyvistä tulipaloista. Syynä rikkoutumiseen voi olla ikä, vääränlainen käyttö tai rakennusvirhe.
Usein hormi saattaa rapautua ja syynä voi olla esimerkiksi väärä tiili ja laastiyhdistelmä. Hormin alaosan on kestettävä korkeita lämpötiloja ja yläosan pakkasen ja sään rasituksia.
Kylmä savupiippu voidaan rikkoa myös lämmittämällä liian nopeasti ja voimakkaasti.
Savuhormin sisärakenteiden on kestettävä voimakkaita kemiallisia rasituksia. Savukaasuissa on myös vesihöyryä, joka tiivistyessään saattaa kastella piipun. Märkä piippu vaurioituu helposti jäätyessään. Märkä piippu vetää huonommin, sillä savukaasujen lämpötila laskee nopeammin ja noki lisääntyy.

nuohoojat pekka ja joni kallio
Nuohouspalvelu Kallio Oy:n piirinuohoojat Joni Kallio (oik.) ja Pekka Kallio ovat saaneet viikon työt päätökseen ja on aika siirtyä viikonvaihteen viettoon.

Kuivan puun polttaminen estää hormipalojen synnyn

 

Kun nokipalo havaitaan, siitä pitää ilmoittaa välittömästi pelastuslaitokselle ja nuohoojalle. Nokipaloa ei pidä ryhtyä omatoimisesti sammuttamaan, mutta nokipaloa pystyy rajoittaman laittamalla tulipesän suu- ja tuhkaluukku sekä ilmanottoaukot täysin kiinni. Tulisijassa kannattaa polttaa vain kuivaa puuta, eikä esimerkiksi jätteitä. Näin noki ei pääse likaamaan piippua.

Savuhormit ja tulisijat pitää nuohota säännöllisesti. Nuohousasetuksen mukaan käytössä oleva kiinteällä polttoaineella toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.
Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.

 

Joni piippua nuohoamassaPELASTUSLAKI MÄÄRÄÄ NUOHOUKSESTA

Pelastuslain mukaan vapaa-ajan asunnot tulee nuohota kolmen vuoden välein ja nuohouksen tulee suorittaa pelastuslaitoksen valitsema, tutkinnon suorittanut ammattinuohooja. Jos nuohoojaa ei ole kolmeen vuoteen mökillä kuulunut, on syytä ottaa yhteyttä nuohoojaan nuohousajankohdan sopimiseksi.
Lakisääteiset nuohoukset Kokemäen alueella hoitavat Nuohouspalvelu Kallio Oy:n piirinuohoojat Joni Kallio puh. 040-702 4769 (Kokemäenjoen pohjoispuoli) ja Pekka Kallio puh. 0400-799 178 (Kokemäenjoen eteläpuoli).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen

Sisäministeriössä valmistellaan pelastuslain muuttamista niin, että alueen pelastustoimelta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä. Käytännössä muutos tarkoittaisi piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä.
Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Nuohouspalveluita voi tarjota nykyään vapaasti Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla sekä osittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.
Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta. Rakennuksen omistajan velvoite huolehtia nuohouksesta määräajoin säilyisi ennallaan. Nuohouspalveluita saisi jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.
Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.
Lähde: Sisäministeriö


lahetaaks kylalleesa maki oy

Kesä 2018 Kokemäellä Kokemäen kaupungin kesälehti

Kokemäen kaupunki

PL 27
32801 KOKEMÄKI

käyntiosoite: Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki

www.kokemaki.fi

 

 

Päätoimittaja: Mikko Löfbacka
Toimitus: Kokemäen kaupunki ja Matti Välkkynen
Taitto: SiistitSivut/Tarja Välimäki
Paino: Sata-Pirkan Painotalo Oy
Jakelu: Porin Jakelukeskus
Digilehti: TS-Data/Tomi Suovanen